The secret chef of the tables: our gourmet sauces!
Gourmet Solutions Specifically for the Horeca Sector! Create a difference in the industry with PorsiOn quality!

PorsiOn does not just offer a dining experience, it also brings the art of flavor to your doorstep! Whether you're preparing a special dinner at home with your family or offering an unforgettable experience to your customers in your hotel, restaurant, or cafe; we provide the freshest and most delicious solutions for every need. Our frozen snacks, soups, and appetizers will transport you to different world cuisines with every sip and bite.

Beyond Ordinary: An Exceptional Taste Experience

We provide the freshest and most delicious solutions for every need. Our frozen snacks, soups, and appetizers will transport you to different world cuisines with every sip and bite.

PorsiOn Horeca As a priority, your health is
we keep. The materials used in our products are obtained from nature and contribute to your health.
content that provides.
Let's produce for you!
 • Special Solutions for the Restaurant Industry

  These flavors have created a global production and distribution network. As we guide your business on its flavor journey, we develop recipes tailored to the special dishes you want to offer in your restaurant, hotel, or cafe.

 • Special Solutions for the Cafe Industry

  For those who want to taste gourmet restaurant flavors at home, we specially prepare frozen snacks, soups, and appetizers. With our BRC and Halal Certified products, we offer unforgettable flavors for you to share with your family and friends.

This is a "Cold Touch with Warm Happiness" story...

This story, which began in Bursa in 2010, tells of the purest form of happiness meeting warm flavors through cold touches. Shaped by the imagination and expertise of our team, this story turns frozen products into warm happiness.

 • Tasty
  We attach importance to the taste of our products, which are prepared with quality ingredients by experienced chefs in PorsiOn kitchens.
 • Practical
  You can have our frozen snack products and other delicacies ready to serve in a very short time.
 • Trustworthy
  Food safety and halal management systems are implemented in our facility, which has a BRC certificate, and our priority in all processes is to produce hygienic, quality products.
 • Quality
  Raw material purchase in Portion is made according to the supplier evaluation procedure. Quality products are always preferred.
KVKK

Porsi10 Ready Food Industry and Trade Ltd. Website Visitor Information Text

Your Personal Data as data controller Porsi10 Hazır Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Porsi10” veya “Şirket”) by Personal Data Protection Law No. 6698 (“KVK Kanunu) will be processed within the scope of this Information Text prepared within the scope of Article 10 and the Communiqué on the Procedures and Principles to be Followed in the Fulfillment of the Information Obligation. The Information Text aims to inform our website visitors about the processing conditions and protection of their personal data. 

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

Şirket tarafından işlemeye konu kişisel veri kategorileri ve örnek veri türleri aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Bilgileri : Ad-Soyad

İletişim Bilgileri : E-mail, Telefon

İşlem Güvenliği Bilgileri : Talep/Şikâyet Bilgisi; Log Kayıtları; IP Adresi; Mesaj İçeriği; Çerezler; 

İtibar Yönetimi Bilgisi : İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Gelen/Toplanan Şikâyet Bilgileri; Online Kanallardan Gelen/Toplanan Şikayetler için Alınan Aksiyon Bilgileri; 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Şirket tarafından toplanan ve yukarıda yer alan kişisel verileriniz aşağıdaki ilkelere uyumlu olarak işlenmektedir: 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma;
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma;
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme;
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma;
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

Kişisel Verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, işbu verileri Şirket’e açıklamanıza konu olan ve aşağıda yer alan amaçlarla doğru orantılı olarak işlenebilecektir: 

 • Acil durum yönetimi;
 • Bilgi Güvenliği süreçlerinin yürütülmesi;
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; 
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi;
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önlemlerin Alınması ve Değerlendirilmesi;
 • Talep/Şikayetlerin Takibi;
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi;
 • Mal/Hizmet/Üretim ve Operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi;
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün ve hizmetlerin müşterilere göre kişiselleştirilmesi ve özelleştirilmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi;
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Kurumsal iletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve aşağıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleşmesi ve uygulanması ile sınırlı olarak, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden aktarılabilecek, yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir:

 • Şirketimizin ticari faaliyetlerinin mevzuata ve şirket politikalarına uygun olarak yürütülmesi
 • İletişim süreçlerinin planlanması ve doğru yürütülmesi
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Müşteri kazanımı ve memnuniyeti süreçlerinin ifası
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması ve güveniliri kaliteli hizmet sunulması
 • Şirket ticari itibarın sağlanması ve korunması
 • İş ortakları ile sözleşme ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve yerine getirilmesi 

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Veri sorumlusu olarak Şirket kişisel verileri doğrudan internet sitesi ziyaretçilerinin kendilerinden, iletişim formunda doldurdukları bilgilerden, internet sayfasında yer alan çerezlerden, çağrı merkezi, e-posta, posta, Şirket internet sayfasından, CCTV, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla, işitsel, elektronik veya fiziksel olarak toplamaktadır.

İnternet Sitesi ziyaretçilerine ait kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, gerektiğinde İnternet Sitesi Ziyaretçilerinin açık rızası kapsamında ve iletişim kurulabilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili kişinin haklarına zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için zorunlu olması, sizlere hak ve menfaatlerin sağlanması, şirket içi faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.  

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak İnternet Sitesi Ziyaretçilerinin KVK Kanunu’nun 11.Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11 maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahipsiniz: 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.porsi10.com.tr internet sayfamızda yer alan “Verisi İşlenen İlgili Kişi Başvuru Formu’nu” doldurarak şirketin [email protected] e-mail adresine veya yazılı olarak şirket adresine gönderebilirsiniz. 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

 

İletişim Bilgileri: 

 

Porsi10 Hazır Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. 

E-mail: [email protected]

Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvari No:18 Nilüfer / BURSA

Telefon: 0850 888 99 00 

Gizlilik Sözleşmesi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas blandit posuere feugiat. Aenean dignissim venenatis velit, eget convallis velit iaculis a. Proin sit amet tincidunt mauris. Fusce sem quam, vestibulum efficitur tortor at, luctus porttitor massa. Integer porta posuere augue, vel bibendum tellus maximus ac. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut elementum turpis et posuere semper.

Sed tempus ligula sed velit posuere sagittis. Sed rhoncus ante mollis ipsum tincidunt tempus. Morbi dignissim turpis id eros lacinia, vel porttitor lectus finibus. Curabitur faucibus magna sit amet arcu efficitur, vitae venenatis urna dapibus. Aenean eget laoreet odio. Nam justo tortor, fringilla ut est et, laoreet scelerisque orci. Morbi sagittis volutpat volutpat. Donec rhoncus mi ut ligula vehicula, sit amet pharetra lacus facilisis. Fusce auctor eget ante sit amet viverra. Fusce tempus convallis accumsan. Donec eget ullamcorper leo, sit amet feugiat urna. Nulla eget lacus posuere, feugiat ex id, viverra tortor. Morbi ultricies malesuada tincidunt. Aenean mollis efficitur ornare. Nulla eleifend eros vitae turpis mollis, a hendrerit magna placerat.

In hac habitasse platea dictumst. Quisque quis sapien quis ligula efficitur tincidunt. Morbi at arcu sagittis, elementum lectus vitae, lobortis quam. Cras dignissim auctor nunc ut imperdiet. Vestibulum sed lorem at velit lacinia hendrerit vel eu turpis. Curabitur laoreet suscipit ante id accumsan. Maecenas scelerisque lectus et vehicula egestas. Donec a vehicula lectus. Donec feugiat justo quis elit tempus, eu ullamcorper odio malesuada. Sed ac lectus nunc. Quisque sed imperdiet tortor, id semper nunc. Nunc vel metus a velit egestas efficitur nec non odio. Nam viverra felis vel congue pulvinar. Praesent varius id elit eget porttitor. Integer in neque quis nibh pellentesque imperdiet nec quis erat.

Fusce eu mauris vitae nisl commodo vulputate. Aliquam lobortis vitae elit sed suscipit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque blandit dolor malesuada libero tempor, ac facilisis turpis pretium. Sed in leo non ex vehicula gravida. Quisque tincidunt eros vel nisi vehicula aliquam. Vivamus urna libero, maximus ut urna vitae, pretium maximus nibh. Cras interdum in enim nec tincidunt. Proin et lectus pellentesque ante auctor dignissim vitae non velit. Donec vel purus id ipsum malesuada dignissim ac non purus. Vivamus finibus leo elit, vitae maximus ligula sagittis sit amet. Sed a vehicula tellus. Sed at neque eu elit posuere lobortis.

Integer nibh est, bibendum at ex nec, rhoncus faucibus magna. Nulla tempor eleifend lorem, quis lobortis tortor fermentum quis. Pellentesque aliquam leo enim, eget aliquet urna scelerisque vitae. Praesent id libero velit. Fusce fermentum, ante elementum volutpat molestie, risus quam blandit metus, non varius ante sem ac sem. Cras sit amet enim vel magna vestibulum ornare. Quisque sed neque eu nisi vehicula bibendum nec sit amet metus. Suspendisse pretium diam et felis molestie, in molestie lacus rhoncus.

WhatsApp
PorsiOn Food sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close